Minggu, 01 September 2013

Home » » Tidak ada Transaksi untuk Dakwah

Tidak ada Transaksi untuk Dakwah

Ketika para Nabi menyampaikan dakwahnya... .
mereka berkata seperti ini.....


...aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kalian, upahku hanya dari Allah
semata. Dan aku diperintahkan agar menjadi seorang muslim.*(Yunus: 71-72)*

“Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepada kalian atas ajakan itu; Upahku
tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam.”* [Asy-Syu' ara: 109, 126, 145,
164, 180]*

“Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran), Al-Quran
itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.” *[Al-An' am: 90]*

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidak meminta upah sedikitpun pada
kalian atas da’wahku dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang
mengada-adakan. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta
alam. Dan sungguh kalian akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran
setelah beberapa waktu.” *[Shaad: 86-88]*

“Wahai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kalian (sebagai upah)
bagi seruanku. Upahku hanyalah dari sisi Allah dan aku sekali-kali tidak
akan mengusir orang-orang yang telah beriman2. Sesungguhnya mereka akan
bertemu dengan Rabb mereka, akan tetapi aku menganggap kalian suatu kaum
yang tidak mengetahui”. *[Huud: 29]*

“Barangsiapa membaca Al-Qur’an, hendaklah ia meminta pahalanya kepada
Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Qur’an, lalu
meminta upahnya kepada manusia.” *(Hasan lighairihi, HR at-Tirmidzi [2917],
Ahmad [IV/432-433, 436 dan 439], al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah [1183])*


MafazaOnline Peduli (MOP)
MOP Adalah dana yang dihimpun dari pembaca. Untuk membantu dakwah Islam.

Mari bersinergi, Kirim bantuan melalui
Bank Muamalat Norek: 020 896 7284
Syariah Mandiri norek 069 703 1963.
BCA norek 412 1181 643
a/n Eman Mulyatman

Setelah transfer kirim sms konfirmasi ke 0878 7648 7687 Dengan format: Nama/Alamat/Jumlah/Bank/Peruntukkan (Pilih salah satu)
1. Desa Binaan 2. Motor Dai 3. Peralatan Shalat 4. Wakaf Al-Qur’an
5. Beasiswa 6. Dunia Islam

Syukran Jazakumullah Khairan Katsira

Klik Juga

Mafaza-Store: Herbal, Buku Busana dlsb
Share this article :

Posting Komentar