Minggu, 01 September 2013

Home » » Tidak ada Transaksi untuk Dakwah

Tidak ada Transaksi untuk Dakwah

Ketika para Nabi menyampaikan dakwahnya... .
mereka berkata seperti ini.....

Mafaza-Online | ...aku tidak meminta upah sedikitpun kepada kalian, upahku hanya dari Allah
semata. Dan aku diperintahkan agar menjadi seorang muslim. (Yunus: 71-72)

Baca Juga :

“Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepada kalian atas ajakan itu; Upahku
tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam.”* [Asy-Syu' ara: 109, 126, 145,
164, 180]

“Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran), Al-Quran
itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat.” [Al-An' am: 90]

“Katakanlah (wahai Muhammad): “Aku tidak meminta upah sedikitpun pada
kalian atas da’wahku dan bukanlah aku termasuk dari orang-orang yang
mengada-adakan. Al Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta
alam. Dan sungguh kalian akan mengetahui (kebenaran) berita Al Quran
setelah beberapa waktu.” [Shaad: 86-88]

“Wahai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kalian (sebagai upah)
bagi seruanku. Upahku hanyalah dari sisi Allah dan aku sekali-kali tidak
akan mengusir orang-orang yang telah beriman2. Sesungguhnya mereka akan
bertemu dengan Rabb mereka, akan tetapi aku menganggap kalian suatu kaum
yang tidak mengetahui”. [Huud: 29]

“Barangsiapa membaca Al-Qur’an, hendaklah ia meminta pahalanya kepada
Allah. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum yang membaca Al-Qur’an, lalu
meminta upahnya kepada manusia.” (Hasan lighairihi, HR at-Tirmidzi [2917],
Ahmad [IV/432-433, 436 dan 439], al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah [1183])


Mafaza TV


Share this article :

Posting Komentar

 
Copyright © 2011. Mafaza Online: Tidak ada Transaksi untuk Dakwah . All Rights Reserved